Anmälan utställare

Required *


Fakturamottagare (om annan än utställande företag) Invoice recipient (if other than exhibiting company)


(Priser exkl. moms/All prices excl VAT)
Minsta mått på monter är 3 meter djup och 3 meter bred.
Minimum dimensions on the stand is 3 meters deep and 3 meters wide.

Grundavgift: Inkluderar utställarkort enligt monterstorlek, katalog, ej p-kort: 2 500:- SEK
Basic charge: Includes exhibitor cards by stand size, catalogue, not p-card: 2.500:- SEK

Monter/Stand: SEK 420:-/m2


Betalningsvillkor:
Grundavgiften faktureras efter orderbekräftelsen. Hela monterytan skall vara betald senast 60 dagar före mässans öppnande. Övriga betalningsvillkor enligt orderbekräftelse/faktura samt Jämtland Game Fair/Swedish Game Fair ABs Allmänna bestämmelser, vilka bifogas orderbekräftelsen och kan även hämtas hem från hemsidan. Moms tillkommer på samtliga kostnader.

Terms of payment:
The basic charge will be invoiced after confirmation of order. Stand rent is to be paid in full at the latest 60 days prior to the fair. Other terms of payment according to confirmation of order/Invoice and Jämtland Game Fair/Swedish Game Fair AB General Conditions, which will be enclosed with the confirmation of order. VAT will be added.

Denna anmälan ligger till grund för en första monterfördelning och är bindande efter orderbekräftelse.
This application is not binding until an agreement has been reached between the exhibitor and Swedish Game Fair AB

  Refresh Captcha  
 

Biljett online

Nu kan du köpa dina biljetter till Jämtland Game Fair direkt på nätet

Beställ här »

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
SAMARBETSPARTNERS

sjf transp

 

Svenska Jägareförbundet har tecknat ett avtal med Jämtland Game Fair och kommer att ingå i mässans referensgrupp. Det här blir ett fantastiskt lyft för mässverksamheten och jakten i Norrland.

Peter Ledin
Regionchef norr, Svenska Jägareförbundet

Swedish Game Fair AB arrangerar följande event

sgf logo 2018          jgf logo 2017          Jaktkryssningen

Go to top